RZEŹBA, KIERUNEK, LUDZIE

Projekt szaty graficznej książki